over het bestuur van de vzw

het bestuur

 

 

Heeft als doel om er te zijn voor de leden.

 

We bespreken de uitdagingen/vragen als bestuursteam en nemen beslissingen op basis van meerderheid van stemmen waar nodig. Iedereen heeft recht op een mening maar steunt na stemming onvoorwaardelijk de genomen beslissingen als één team.  De vereniging is  een vzw die moet voldoen aan de wettelijke bepalingen en regels en werkt volgens de statuten. 

 

 

 

01. voor de leden

Een bestuur staat ten dienste van de leden. Bij ons draait het niet om een persoon, maar om de functie. Om die reden zijn de taken verdeeld en kun je direct de juiste persoon benaderen. Bij twijfel neem je contact op met de voorzitster.

02. VZW

Onze vereniging is ook een onderneming in de vorm van een vzw. Dit houdt in dat we moeten voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. De vorm van rapportering  waaraan we moeten voldoen is wettelijk vastgelegd.  

03. LoyaAl

Als team zijn we loyaal naar elkaar en naar de leden toe. We hebben elk een specifieke specialiteit doch dragen de verantwoordelijkheid democratisch en gemeenschappelijk.

het team

Onze bestuursleden

Sys Barbara

Voorzitster van de vzw. Werkt als leerkracht in het lager onderwijs. Is bestuurster van bedrijf (klik om mail te sturen)

Walraet Gilbert

Gepensionerd en beheert de rekeningen , rapportage naar het bestuur van de kas, ontvangst en uitgaven van de vzw.(klik om mail te sturen)

Goorix Patrick

Bestuurder en Management Consultant. Is de secretaris van de vzw en zorgt voor de nodige wettelijke papiermolen. Is ook de webmaster van deze webpagina.(klik om mail te sturen)

Sys Barbara

Voorzitster vzw

voorzitter@imkervlaamseardennen.be

0475/821076

lesgever=5026586

 

Walraet Gilbert

Penningmeester vzw

penningmeester@imkervlaamseardennen.be

055/31.42.46

Goorix Patrick

Secretaris vzw

secretaris@imkervlaamseardennen.be

055/61.04.79

lesgever=5003281

Stroef Rik

Ondernemer/bestuurder en actief bestuurslid Is ons aanspreekpunt voor alle logistiek gerelateerde onderwerpen.(klik om mail te sturen)

Boonaert Andre

Gepensioneerd en ervaren imker. Actief bestuurslid en steun en toeverlaat voor onze leden. Coördineert de opleidingen van onze vzw.(klik om mail te sturen)

Van Nieuwenhuyze Jo

Architect en bestuurder. Zorgt voor de sociale media van onze vzw.(klik om mail te sturen)

Stroef Rik

Bestuurslid

logistiek@imkervlaamseardennen.be

0475/902933

lesgever:5026711

 

Boonaert Andre

Bestuurslid

opleidingen@imkervlaamseardennen.be

055/38.53.90

lesgever:5026971

Van Nieuwenhuyze Jo

Bestuurslid

socialemedia@imkervlaamseardennen.be

0486/80.52.43

Focus elementen

Specialisaties

voorzitster

Aansturen team en spreekbuis naar buiten toe. 

penningmeester

Controle van in- en uitgaven. Beheer van de centen en opvolging van betalingen en ontvangsten. 

secretaris

Onderhoud website, opmaken van verslagen en samen met boekhouder indien van nodige wettelijke documenten.

logistiek beheerder

Zorgt voor logistiek gerelateerde zaken zoals  uitlening materiaal, vergaderzalen, overhead projector en dergelijke meer

opleidingsbeheerder

Plannen en coördineren van de nodige opleidingen voor onze leden naargelang het niveau van kennis.

sociale media beheerder

Zorgt voor de communicatie omtrent berichten van de vereniging op sociale media. (voornamelijk Facebook)

contacteer ons

secretariaat vzw

koekoekstraat 1A

9667 horebeke