RESULTATEN IDEEËNBUS

2024, BESTUUR_RELATED

VERWERKING VAN DE VOORSTELLEN

.

 

 

 

We hebben verschillende voorstellen gekregen van de leden die we als bestuur hebben geëvalueerd en waarover er  bepaalde beslissingen zijn genomen.

Voorstel om met naamkaartjes te werken die we dan op tafel kunnen zetten tijdens Ambrosius zodat we elkaar beter leren kennen. Hierover hebben we beslist om met naamplaatjes te werken die we op de kledij kunnen aanbrengen. Tijdens de receptie verplaatsen we ons nogal en is dat veel interessanter. We kunnen dan ook aanduiden wie de imker is en wie de vergezelde persoon is.

Voorstel om samen aankoop te doen van potten. We hebben dit eens nagekeken en prijssimulaties gedaan. De enige echte goede oplossing is om dan te bestellen per pallet. Logistiek gezien is dit echter zo tijdrovend om; bestellingen op te nemen, te verdelen en dergelijke dat we dit niet weerhouden hebben. 

Voorstel: leden de mogelijkheid geven om ook iets te vertellen over hun andere “hobbies/ervaringen”. We stellen voor om dit toe te laten tijdens de BBQ vergadering. We geven dan de aanwezigen vrijblijvend de mogelijkheid om te luisteren naar deze ervaringen.

Voorstel:naamsverandering naar Vlaamseardennen. Het is idd zo dat we meerdere gemeenten beslaan dan enkel Oudenaarde. een naamsverandering brengt ons echter veel administratieve papperassen en kosten en kosten mee zonder veel meer toegevoegde waarde.Trouwens de toegekende “gemeenten” aan onze vereniging gaan verder dan de Vlaamse Ardennen en beslaan ook de Zwalmstreek. Daarom is dit voorstel niet weerhouden.

Voorstel: een maandelijkse nieuwsbrief. In onze kalendar ‘zie hiernaast” hebben we al een reminder wat er moet gebeuren in elke maand. Een “extra” nieuwsbrief zou hiermee niks extra toevoegen.  We hebben dan ook beslist om dit niet direct te doen, maar meer effort te steken in extra “berichten” op de website en facebook. 

Voorstel Peterschap/Duo imkeren; is in feite in de praktijk al zo. Kandidaten Peters kunnen zich altijd kenbaar maken aan de voorzitter.

Tot zover de besproken ideeën. Indien er nog nieuwe ideeën of andere voorstellen zijn laat die dan gerust weten aan één van onze bestuursleden.

 

.

 

 

 

Categorieën