BOOMPLANTACTIE

2024

BOOMPLANTACTIE

 

 

amen met de Nationale Loterij kunnen wij aan een inwoner van elke gemeente in Vlaanderen die mee wil doen aan de campagne ‘Van Fruithofke tot voedselbos! ’ een gratis starterspakket bezorgen van 2 laagstam fruitbomen, 6 bessen- en frambozenstruiken en een brochure met meer informatie en tips. 
Deze gelukkigen engageren zich om in hun buurt als ambassadeurs mensen te stimuleren om ook meer vruchtdragende bomen en struiken aan te planten, zodat ze samen een grote diversiteit aan fruitsoorten en -variëteiten kunnen planten en oogsten. 
Het telen en verzorgen van de bomen en struiken gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier. 
De uitwisseling van ervaringen, maar eventueel ook van een deel van de oogst bevordert de sociale contacten in de buurt. 
De eigen, lokale teelt van gezonde vruchten maakt de deelnemers bewust van het belang van vruchtbomen en hun positieve invloed op het klimaat, de biodiversiteit en de onmiddellijke leefomgeving.
 
Tuin- en fruitliefhebbers kunnen zich aanmelden voor het project via nbs@boomgaardenstichting.be
De ambassadeurs krijgen naast het starterspakket ook de nodige ondersteuning voor de verdere verspreiding van het project in hun buurt.
Op de website www.boomgaardenstichting.be zullen wij onder de rubriek ‘Van fruithofke tot voedselbos’ regelmatig info verspreiden over de ecologische teelt van fruit in de tuin. 
Op een platform voor de deelnemers worden vragen beantwoord en ervaringen gedeeld.
 
Wij vragen daarom aan u om een oproep te doen voor ambassadeurs en de doelstellingen van het project mee te verspreiden via uw Facebook-pagina (tag ons gerust!), website of eventueel nieuwsbrief.
Voor fruitliefhebbers zonder eigen tuin is het mogelijk ook interessant om als organisatie een concept in de vorm van ‘samentuinen’ uit te werken (mocht u hier nog niet mee bezig zijn).
 
Het aanbieden als ambassadeur dient ten laatste eind februari te gebeuren, zodoende kunnen wij de pakketjes nog tijdig verzenden voor de lente.
 
Daar dit een project in samenwerking met de Nationale Loterij is, zijn wij verplicht om de volgende gegevens bij alle publicaties te vermelden: 
 
‘Met dank aan de spelers van da Nationale Loterij en de Nationale Loterij, want dankzij hen krijgt het project ‘Van fruithofke tot voedselbos’ een serieuze boost!’ 
Hierbij dient het logo van de nationale loterij (zie bijlage) getoond te worden. 
Dit kunt u uiteraard binnen een van de foto’s in bijlage zetten.
 
Met vriendelijke groeten
Femke Liebens
 

Nationale Boomgaardenstichting vzw
Vereniging voor pomologie, boomgaarden- & landschapsbeheer
Leopold III – straat 8, 3724 Vliermaal
T 012 / 39 11 88 – F 012 / 74 74 38
 

 

 

 

 

 

 

Categorieën