LIDGELD 2023

Procedure voor de betaling van het lidgeld is dezelfde als vorig jaar. Voor een vlotte administratie is er gevraagd om de betalingen dit jaar ten laatste op 15/12/2022 te doen. Prijzen zijn 30€ voor gewoon lid en 8€ voor bijlid. Voor leden in buitenland is het 40€. Hiervoor krijg je een maandelijkse magazine ( 10 bladen per jaar) , ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegen bijen ongelukken en neem je deel aan de verschillende activiteiten van onze groeiende vereniging. De betaling gebeurt op vermelde rekening met vermelding van Lidgeld,voornaam, naam, geboortejaar, aantal bijenvolken, en ras.( Carnica, Buckfast, of ongekend)

lidgeld2023-pdf