Lidgeld 2019

Procedure voor de betaling van het lidgeld is dezelfde als vorig jaar. Voor een vlotte administratie is er gevraagd om de betalingen dit jaar ten laatste op 15/12/2018 te doen. Prijzen zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het is 30€ voor gewoon lid en 5€ voor bijlid. Voor leden in buitenland is het 35€. Hiervoor krijg je een maandelijkse magazine ( 10 bladen per jaar) , ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tegen bijen ongelukken en neem je deel aan de verschillende activiteiten van onze groeiende vereniging. De betaling gebeurt op rekening nr BE54 880-2798791-97 met vermelding van Lidgeld,voornaam, naam, geboortejaar, aantal bijenvolken, en ras.( Carnica, Buckfast, of ongekend)