TOEKOMSTIGE VERGADERINGEN

EERSTVOLGENDE TOEKOMSTIGE VERGADERING

Lente vergadering 2018 23/3/2018 om 19:30

Transitie in de bijenteelt  betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de inzichten evolueren. Het uitgangspunt is de evolutie naar een duurzame manier van werken met bijen.

Zo bekijken we de voor- en nadelen van selectie en KI, de keuze van een bijenras en technische ingrepen als het snijden van darrenraat en het gebruik van waswafels.

Het is een uitnodiging om na te denken over de keuzes die we maken (als imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen.

We kaderen dit lokaal maar ook op wereldvlak binnen de huidige uitstervingsgolf en de overschrijding van planetaire grenzen.

De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en ethische vragen.

Lezing door Anton Van Derbeken  in de Stromanshoeve Willy Naessens